ප්‍රශ්නයක් තිබේද? අපට ඇමතුමක් දෙන්න:+ 86-13256715179

ආර්සීඩීඑල් පියන

  • RCDL SOT 202

    RCDL SOT 202

    RCDL SOT පහසු විවෘත අන්තය SOT සහ RPT දෘශ්‍ය හැඟීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික රිදී කෙළවරට හැර රන්වන් කැන් එන්ඩ්ස් ද තිබේ. මේ අතර, කොළ, නිල්, රන්වන්, කළු වැනි විවිධ වර්ණ ටැප් ඔබේ තේරීම සඳහා වේ. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව අකුරු, කේත සහ ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය. ඇසුරුම් කිරීම: පෙට්ටි පෙට්ටි සහ පැලට්