ප්‍රශ්නයක් තිබේද? අපට ඇමතුමක් දෙන්න:+ 86-13256715179

මිලි ලීටර් 330 බියර්

  • Can beer 330ml

    බීර 330m

    බියර් 330ml මධ්‍යසාර පරාසය: 2.5% vol - 8.0% vol බියර් වර්ගය: ලාගර් බියර්, තිරිඟු බියර්, ස්ටවුට් බියර්, පළතුරු බියර් සමත් ISO, HACCP සහතිකය OEM පිළිගත් වෙළුමට: 330ml / 500ml 24 ටින් පෙට්ටි පැස්ටරීකරණය කළ බියර් බියර් 365 දින රාක්කය ජීවිත මධ්‍යසාර බීම බියර්