ප්‍රශ්නයක් තිබේද? අපට ඇමතුමක් දෙන්න:+ 86-13256715179

200 SOT

  • Can Lids 200 SOT

    Can Lids 200 SOT

    SOT පහසු විවෘත අන්තය SOT & RPT දෘශ්‍ය රිදී වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සාම්ප්‍රදායික රිදී කෙළවරට හැර රන්වන් කැන් කෙළවරද තිබේ. මේ අතර, කොළ, නිල්, රන්වන්, කළු වැනි විවිධ වර්ණ ටැප් ඔබේ තේරීම සඳහා වේ. ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව අකුරු, කේත සහ ලාංඡනය ප්‍රදර්ශනය කළ හැකිය. ඇසුරුම් කිරීම: පෙට්ටි පෙට්ටි සහ පැලට්